පාරමිතාවන් පිරුවේ...
පාරමිතාවන් පිරුවේ

හිමිකැරගන්නයි සොඳුරේ

මා තනිකැර සසරේ

පියමැන්නේ ඇයි හනිකේ...


කිසි දෙයකට මැණිකේ
හිත යන්නෑ මාගේ

දකිනා හැම දසුනේ

ඔබමයි හිනැහෙන්නේ...


කඳුලක් නෙත තෙමුවේ
නැති මොහොත නෑ මගේ

සතුටින් නම් ළඳේ
සඟවන්නම් කඳුළු නෙතේ...

7 comments:

 1. "ඔබ සතුටින් නම් ළඳේ සඟවන්නම් කඳුළු නෙතේ"..මෙහෙම හිතන එවුන් අද ඉන්නවාද?......හිතට වදින පද පෙලක්.....:(.

  ReplyDelete
 2. දකිනා හැම දසුනේ
  ඔබමයි හිනැහෙන්නේ...
  හිතනා හැම සිතුමේ
  ඔබමයි ගැවසෙන්නේ
  මැණික්(සුළඟ)

  ReplyDelete
 3. නියම කවිය සහෝ.....

  ReplyDelete
 4. හිතට දැනෙන පද පෙලක්, ලස්සනයි

  ReplyDelete
 5. @හේමලයා - මේ ඉන්නේ බං...

  @මැණික් - ස්තූතියි මැණික්..

  @හසිත - ස්තූතියි සහෝ..

  @හසී - ගොඩාක් ස්තූතියි සිස්...

  ReplyDelete
 6. හිතට දැනෙන පද පෙලක්, ලස්සනයි

  ReplyDelete
 7. ස්තූතියි උදිත..

  ReplyDelete

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..