සුවැසේ හිඳී....


සිත්තම් වෙලා නෙතු අභියස
රහසක් කියා හෙමි හෙමිහිට
පැතුමක් තියා හිත පත්ලෙම
සුළඟක් ලෙසින් ගොස් යන්නට...

නොපැතූ ලෙසින් හද තනිකොට
නොසිතූ සේ ඔබැ ගියත් ඇතට
සිටි සේ එදා ඔබැ මගෙ හදවතෙ
සුවැසේ හිඳී තවමත් ඔබැ නොදැනීමම....

6 comments:

 1. අපි ආදරේ කරන් අතරම්ම අපිට ආදරේ ලෑබෙනවානම්...

  ReplyDelete
 2. ආදරේ නම් අනේ මන්ද බොල... පුදුම වේදනවක් ඒක

  ReplyDelete
 3. ආදරය නම් කථිකාවත
  අරුමයකින්ම උපන්නේය
  සුසුම් පවන්ද ඔහේ යන්නේද
  එතැනටම.....

  ReplyDelete
 4. සුළඟ යන්නේ නෑ
  කැරකි කැරකි ඉන්නවා මිසක්...
  විටෙක සුළි සුළගක් වී...
  විටෙක මද පවනක් වී..
  වෙනස් වෙන්නේ
  එන විදිය විතරයි...

  ReplyDelete

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..