ඈතින් සිටින්නේ....


මන්දාරම් කළුව දසතින් වැටෙද්දී
සිරිපොද සීතල මා වටකර එතෙන්නේ....
අහංකාර කඳුලක් නෙත සිඹිද්දී
මගෙ මතකය පෙරදින වෙත ඇදෙන්නේ.....

නිදි දෙවුදුව මා අභියස සරද්දී
නිදි නොමැතිව මා ඔබ ගැන සිතන්නේ....
සුසුමක බර හිත් පොඩියට දැනෙද්දී
ඇය සිහිවී  විරහ ගීත ගැයෙන්නේ....

පාළු හිතක් විලාප දී හඬද්දී
සිනාසිසී ඔබ ඈතින් සිටින්නේ....
සදාතනික පැතුමන් බොඳ වී යද්දී
ඔහු අතගෙන ඔබ යුගදිවි ගෙවන්නේ....

2 comments:

  1. lassanai...............

    ReplyDelete
  2. ඇය යන්න ගියා මැකිලා.....................

    ReplyDelete

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..