ඔබේ උපන්දිනේ අදයි ඔබේ උපන්දිනේ..


සදාකල් නොරැඳුනත් අපි
සදාකල් රැඳෙ පෙම හිතේ
ඔබ තරම් නෑ කිසි කෙනෙක් 
ළං වෙලා තව සෙනෙහසින්...

තුන් වසක් ගෙවිලා ගිහිං දැං
පීදිලා ඔබ මගෙ හිතේ
එක දිනක් වත් නෑ, කියා තව
ඔබ මගේ යැයි ආදරෙන්...

පෙරුම් පිරූවත් ළඟ හිඳින්නට
මා රැඳුනෙ නෑ ඔබ හදේ
තුන්වසක් ගොස් සිහි වුනා මට
ඔබ හමුවු හැටි අහම්බෙන්...

මල් මිටක්වත් එවනු බෑ මට
අද වුනත් ඒ සුන්දර දිනේ
සියළු පැතුමන් කවියකින් අද
පතන්නම් මා ආදරෙන්....

දිකු කල් ජීවත් වේවා....!!
සියළු පැතුම් ඉටු වේවා....!!
නීරෝගි සුව අත් වේවා....!!
සුභ උපන්දිනයක් වේවා....!!

4 comments:

  1. අපිත් සුභ පතනවා ඇයට...

    ReplyDelete
  2. සුභම සුභ උපන්දිනයක් වේවා ඇයට....

    ReplyDelete
  3. දිල්ගෙ සුබ පැතුමත් ඇයට....

    ReplyDelete

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..