කොයිද අද...


කලින් කල
තැනින් තැන
විටෙන් විට
ළඟින් හිඳ
සවිය වුන
මිතුර ඔබ
දිනෙන් දින
ටිකෙන් ටික
දුරින් දුර
ගොසින් ඔබ
කොයිද අද
සොයයි හද..

14 comments:

 1. සිතින් බැඳ
  බිඳින් බිඳ
  සිතුම් කඩ
  වදෙන් පොර
  නොවන් ලෙස
  අතින් ගෙන
  සිතනු මැන

  ReplyDelete
 2. ටිකින් ටික
  ගියත් දුර
  ගතින් මිස
  සිතින් නොව ..
  ඉතින් නුඹ
  සොයනු කිම
  සිතින් මම
  නුඹගේ ළඟ......

  ReplyDelete
 3. දුරක අද
  නුඹ මම
  කාලය
  අපි අපිව
  දුර ඈත
  නතරකර..

  ReplyDelete
 4. දිනෙන් දින
  දුරින් හිඳ
  හදින් හඳ
  සොයන සඳ
  කලින් කල
  නොයෙක් විට
  යලිත් යලි
  හොරත් විත්
  බලයි නුඹ...

  ReplyDelete
 5. වින්දෙමි. ගියෙමි

  ReplyDelete
 6. හෆ්ෆටසිරි කොහේ ගිහින්දෝ.................

  ReplyDelete
 7. ලස්සන සංකල්පනාවක්!! නියමයි!!

  ඔබට ජය!!

  ReplyDelete
 8. ප්‍රියවිප්‍රයෝගය දුකකි.

  ReplyDelete

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..