සඳවති මා..සිහිනයෙ රූ මවා
සිත ගෙන පියඹා
ගිය සඳවති මා
හද බැඳි පෙමිනා
මා පසු තැවෙනා
බව ඇය නොදැනා
මේ ලෙස හිනැහෙනා
විට මට දැනුනා
මගෙ මුළු ලොවමා...


2 comments:

 1. කිසි නොම තැවෙනා
  නුඹ කල පෙමිනා
  ඒ වූ ලදූනා
  ගැන කිම සිතනා..?

  ReplyDelete
 2. සිහින වලට ආදරය කරන එකනම් මුලාවක්
  වෙද සිතක සිත්තම

  ReplyDelete

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..