දායාද,,


අපේ ලෝ කම්හලේ
කම්කරුවන් වන අපේ
නිපදවන නිද්පාදිතෙන්
බිහිවන අතුරු ඵල
අතුරින් ප්‍රධාන එකක්
"නිමි" නොවී "නොනිමි" වී
නැවතුනා යාන්තමින්
පෙරදින රාත්‍රියේ....

6 comments:

 1. අනේ මටනම් තෙරුනේ නෑ මේකේ අදහස....

  ReplyDelete
 2. ඔයා කියනම්කම් හාංකවිසියක් තේරුනෙ නෑ නෙව...

  ReplyDelete
 3. අනේ මටත් ... තේරුනේ නැත

  ReplyDelete
 4. @හසී, @වැප්, @ඉන්දි - සුනාමියක් ඇවිත් ගියානේ බං එදා රැ.. අන්න ඒක ගැන බං කිවුවේ...

  ReplyDelete
 5. ආහ්... ඒකද මේ... ආවේ නෑ නේද සුනාමිය...

  ReplyDelete
 6. @හසී -
  "නිමි" නොවී "නොනිමි" වී
  නැවතුනා යාන්තමින්

  ReplyDelete

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..